Ο ποταμός Έβρος είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε μήκος ποταμούς της Βαλκανικής χερσονήσου. Ο ποταμός Έβρος πηγάζει από την οροσειρά Ρίλα, τα αρχαίο Σκόμιο, κοντά στη Σόφια της Βουλγαρίας, κυλάει νότια – ανατολικά και εισέρχεται στην Ελλάδα όπου και αποτελεί το φυσικό όριο μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας
 για ένα μικρό τμήμα από το Ορμένιο έως τα Μαράσια. Από την περιοχή αυτή εισέρχεται και διαρρέει την Τουρκία. Από τη Νέα Βύσσα και μέχρι τις εκβολές του αποτελεί την Ελληνοτουρκική μεθοριακή γραμμή. Ο ποταμός Έβρος χύνεται στο Θρακικό Πέλαγος σχηματίζοντας στις ακτές του ένα εκτενές δέλτα. Η γειτνίαση του υδάτινου συστήματος του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του με τις ανατολικές απολήξεις του ορεινού όγκου της Ροδόπης, δημιούργησαν μια σειρά οικοσυστημάτων που εκτεινόταν από την περιοχή του Δερείου ως τη θάλασσα, με μεγάλη ποικιλία βιοτόπων με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Επίκεντρο του συστήματος αυτού είναι οι δύο μοναδικοί και διεθνώς αναγνωρισμένοι βιότοποι, το δέλτα Έβρου και το δάσος Δαδιάς. Το συνολικό μήκος του ποταμού είναι 530 km από τα οποία τα 204 km ανήκουν σε ελληνικό έδαφος.
 Παραπόταμοι του είναι ο Άρδας (στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία), ο Ερυθροπόταμος (στην Ελλάδα), ο Τούντζας (στη Βουλγαρία και στην Τουρκία) και ο Εργίνης (στην Τουρκία). Η συνολική λεκάνη απορροής του ποταμού είναι 52.500 km2 εκ των οποίων τα 35.085 km2 (66%) ανήκουν στη Βουλγαρία,
 τα 14.575 km2 (27,5%) ανήκουν στην Τουρκία και τα 3.340 km2 (6,5%) ανήκουν στην Ελλάδα. Η έκταση όλης της δελταϊκής πεδιάδας ανέρχεται σε 200.000 περίπου στρέμματα από τα οποία τα 150.000 βρίσκονται στην Ελλάδα. Από αυτά τα 80.000 αποτελούν την έκταση που έχει ενταχθεί στον κατάλογο Ραμσάρ.